Wij streven ernaar om op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen. Het kan echter voorkomen dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade- en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie.

Verwijzingen, hyperlinks en dergelijke in de website leiden meestal naar andere sites of andere gegevensbronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. Wij hebben geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van die informatiebronnen en aanvaarden daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en videobeelden berusten uitsluitend bij Zeelandplant of heeft Zeelandplant met toestemming verkregen van leveranciers/derden. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Zeelandplant foto’s van deze site op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen, verspreiden of publiceren.